Vi oppnår gode resultater fordi vi knytter sammen fysikk og psyke. Vi har et unikt tilbud: coaching "drop in". Kom som du er!

Vi oppnår gode resultater fordi vi knytter sammen fysikk og psyke. Vi har et unikt tilbud: coaching "drop in". Kom som du er!

Coaching

Coaching

Generelt er coaching en prosessorientert metode for å nå mål på de personlige og profesjonelle plan. Hensikten med prosessen er at den skal bidra til økt bevissthet, refleksjon og handling i forhold til nå-situasjonen, utfordringer, ressurser og dine mål.

Gjennom samtaler bidrar vår NLP-coach til klarhet og endring i forhold til tanke- og atferdsmønster, håp, motivasjon og handling i tråd med deg selv og dine mål.

Dine tanke- og atferdsmønster er basert på dine verdier, overbevisninger, holdninger, erfaringer, personlighet og mentale programmer. Gjennom samtaler øker din bevissthet i forhold til hvordan og hvorfor du er akkurat som du er, mulighet til eventuell endring, slik at du kan leve best med deg selv og de rundt deg.

Vil du vite mer rundt hva coaching er se: http://www.qicoaching.no/#!hva-er-coaching/cpqm

NLP

NLP

NLP er en retning innenfor moderne psykologi. NLP ble utviklet på 70-tallet av Richard Bandler og John Grinder. Metoden skal blant annet kunne bidra til å fremme positiv tekning, legge om vaner og kurere fobier.

Forkortelsen NLP forklares på følgende måte:

 • N-Nevro=Sanser. Vi opplever verden gjennom våre 5 sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.
 • L-Lingvistikk = Språk og språkmønster. Vi kommuniserer med oss slev og andre ved hjelp av ord. Ord trigger sansebruk, skaper form og gir resonans. Språ og kommunikasjon har på den måte effekt på nervesystemet.
 • P-Programmering= Det vi kan og vet er tillært. Vi er produkter og resultater av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på. Denne tillærte måten sees som en programmering.

Hva vi hjelper deg med

Hva vi hjelper deg med:

Gjennom å være en kvalifisert sparringspartner i rammen av en god samtale kan vår coach bl.a. hjelpe med:

 • Gjentatte kroppslige plager og bakenforliggende mønster som bidrar til gjentakelsene
 • Håndtere plager
 • Livsendringer
 • Løse utfordringer i livet
 • Oppleve klarhet
 • Målsetting og handlingsplan
 • Fornyet energi, pågangsmot og motivasjon
 • Stressmestring
 • Ta valg
 • Bedre kommunikasjon
 • Vaner /u-vaner
 • Frustrasjon
 • Oppnå balanse i livet
 • Emosjonell balansering
 • Samliv/relasjoner
 • Konflikthåndtering
 • Forbedre prestasjoner
 • Oppleve indre styrke og egne ressurser
 • Tilpasse deg nye livssituasjoner
 • «Komme tilbake» etter uventede opplevelser eller livshendelser
 • Bevissthet rundt å bli foreldre, hva du vil gi barnet og hvordan kommunisere
 • Hvordan støtte dine barn og bidra til trygghet og god selvfølelse
 • Økt bevissthet
 • Tilstedeværelse her og nå
 • Gi deg selv påfyll, bli din egen beste venn
 • Bli kjent med deg selv på en ny og innsiktsfull måte

Vil du vite mer om mulige temaer for samtaler se: http://www.qicoaching.no/#!life-coaching/mainPage