Fysioterapeut

Vigdis Bjørnøy har mangesidig erfaring som fysioterapeut. Hun har siden autorisasjonen i 1995 arbeidet med tverrfaglig rehabilitering, fagansvarlig for prosjekt Yngre Demente (PYD) og har jobbet i 9 år  innen bedriftsfysioterapi med forebyggende og behandlende vinkling.

Hun har praktisert som klassisk akupunktør siden uteksamineringen fra Akupunkturhøgskolen i 2005 (medlem Akupunkturforeningen).

Hun spesialiserte seg innen Helse og Miljø og ble NAV godkjent bedriftsfysioterapeut i 2006. Har siden 2010 jobbet tverrfaglig sammen med kiropraktor Carl Christian Ashton Johnsen på Frogner Kiropraktorklinkk.

HMS:
Vigdis Bjørnøy er HMS koordinator ved Frogner Kiropraktorklinikk.  

Frogner Kiropraktorklinikk driver etisk og forsvarlig pasientbehandling med fokus på systematisk helse, miljø og sikkerhets- arbeid og gode internkontrollrutiner. Vi oppfyller kravene til datasikkerhet etter Normen fastsatt 2. juni 2014. Vi følger Arbeidsmiljøloven.  

Vi benytter engangsnåler fra HEGU til både triggerpunktbehandling og akupunktur. Fabrikkene som produserer nålene i Kina følger EUs bestemmelser for medisintekniske produkter, er kvalitetssertifisert i henhold til ISO13485 og sertifisert i henhold til EUs standard samt godkjent for CE-sertifisering.

Online booking:https://terapeutbjornoy.bestille.no/OnCust2