Kiropraktor

Carl Christian Ashton Johnsen; Eier og adm.dir., fagansvarlig kiropraktor, HMS ansvarlig.

Min fagfilosofi: «Riktig behandling starter alltid med en god samtale! Den gode kontakt mellom behandler og pasient er helt grunnleggende for et optimalt behandlingsresultat».

Før jeg i det hele tatt går igang med å behandle en pasient, må jeg forstå helheten av pasientens situasjon. Pasienten og jeg starter derfor med å finne sykdomsårsakene, kartlegge helsetilstand og andre momenter slik som ytre faktorer og historikk som påvirker sykdomsbildet.

Når årsakene til smerten er identifisert gjennom god dialog og grundig undersøkelse, iverksetter jeg myke, spesifikke behandlingsteknikker ved å korrigere med små justeringer for å skape en positiv kjedereaksjon i kroppen.

Les mer om kiropraktikk her.

CV:

Født 16.04.73 i Oslo.

1993 – 98: Utdannet ved Anglo – European – Chiropractic - College i Bournemouth, England. Skolen ble etablert I 1965 og ble først anerkjent av BCA (British Chiropractic Assosiation).

1998 – 99: Christchurch Chiropractor Clinic, Sør - England

1999 – 2002: Klinikk for Alle

2002 - : Opprettet og drifter Frogner Kiropraktorklinikk AS.